Infolinia dot. praw pasażerów
801 044 080 – dla połączeń z telefonów stacjonarnych (opłata według taryfy operatora)
22 460 40 80 – dla połączeń z telefonów komórkowych
PL EN

Postępowanie polubowne a skarga do Prezesa UTK

Gdy poniosłeś straty finansowe na przykład w związku z opóźnieniem pociągu, utratą połączenia, zniszczeniem bagażu lub uszkodzeniem ciała, zwróć się do przedsiębiorcy z reklamacją. Ma on 30 dni na przygotowanie odpowiedzi. Jeżeli otrzymasz odpowiedź odmowną bądź w ogóle jej nie otrzymasz możesz poprosić Rzecznika o pomoc w rozwiązaniu sporu.

W sytuacji, gdy zauważyłeś jakąś nieprawidłowość, na przykład zły stan techniczny taboru lub infrastruktury kolejowej (torowiska, przejazdu kolejowego itd.), przekazywanie błędnych informacji o odjazdach/przyjazdach pociągów czy też inną niepokojącą sytuację albo uważasz, że zostały naruszone prawa pasażerów, w tym osób o ograniczonej możliwości poruszania się, napisz do Prezesa UTK. Taką skargę możesz złożyć zawsze, gdy jesteś niezadowolony z usługi świadczonej na Twoją rzecz przez przedsiębiorcę i chcesz zwrócić uwagę na potrzebę weryfikacji prawidłowości postępowania przedsiębiorcy. Prezes UTK podejmie w Twoim imieniu interwencję. Jeżeli działania te nie zakończą się dla Ciebie pozytywnie, a jednocześnie poniosłeś straty finansowe, będziesz mógł w dalszym ciągu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania polubownego przed Rzecznikiem (pamiętaj tylko, że Rzecznik odmówi rozpatrzenia sporu, gdy od momentu złożenia reklamacji do przedsiębiorcy upłynął więcej niż rok). Rzecznik nie będzie związany ustaleniami z postępowania przed Prezesem UTK.

Prezes UTK zajmuje się również udzielaniem informacji na temat praw pasażerów, w tym za pośrednictwem infolinii pasażerskiej. Więcej informacji oraz dane kontaktowe znajdziesz na stronie internetowej www.utk.gov.pl.