Infolinia dot. praw pasażerów
801 044 080 – dla połączeń z telefonów stacjonarnych (opłata według taryfy operatora)
22 460 40 80 – dla połączeń z telefonów komórkowych
PL EN

Aktualności

26.02.2021
Rok 2021 Europejskim Rokiem Kolei

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 2021 rok został ogłoszony Europejskim Rokiem Kolei.

Głównym celem tej inicjatywy jest zachęcanie do podejmowania przez Unię, państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne oraz inne organizacje wysiłków na rzecz zwiększania udziału kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego.

01.02.2021
Cztery lata Rzecznika Praw Pasażera Kolei

Cztery lata temu, 1 lutego 2017 r. rozpoczął pracę Rzecznik Praw Pasażera Kolei. Rzecznik pomaga w pozasądowym rozwiązywaniu sporów pomiędzy pasażerami a przedsiębiorcami funkcjonującymi na rynku kolejowym.

28.04.2020
Sprawozdanie z działalności Rzecznika za 2019 rok

Jak co roku przed końcem kwietnia Rzecznik Praw Pasażera Kolei sporządził sprawozdanie z działalności za poprzedni rok. W sprawozdaniu znajdują się dane statystyczne, wskazanie kategorii spraw najczęściej będących przedmiotem postępowań polubownych, informacje na temat czasu trwania postępowań oraz procentu spraw zakończonych uzgodnieniem akceptowalnego dla stron rozwiązania. Do sprawozdania zostały dodane zalecenia dotyczące najczęściej powtarzających się problemów.

15.04.2020
Zapraszamy do lektury bloga Rzecznika Praw Pasażera Kolei

Już od ponad trzech lat Rzecznik Praw Pasażera Kolei pomaga pasażerom polubownie rozwiązywać spory z przedsiębiorcami funkcjonującymi na rynku kolejowym. Teraz na naszym blogu będziemy także publikować informacje pozwalające unikać takich sporów. Wskażemy również właściwy sposób postępowania, gdy problemom podczas podróży nie uda się zapobiec.

Najważniejsze informacje
Jak złożyć wniosek?
Przebieg
postępowania
Przykładowy wypełniony
wniosek

Kontakt

Rzecznik Praw Pasażera Kolei
przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego

Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Infolinia dla pasażerów:

Poniedziałek - piątek w godzinach
od 08:15 do 16:15

801 044 080
22 460 40 80