Infolinia dot. praw pasażerów
801 044 080 – dla połączeń z telefonów stacjonarnych (opłata według taryfy operatora)
22 460 40 80 – dla połączeń z telefonów komórkowych
PL EN

Aktualności

24.04.2018
Porozumienie Prezesa UTK z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W trakcie Wielkopolskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku na zamku w Rydzynie 20 kwietnia 2018 r. doszło do uroczystego zawarcia porozumienia pomiędzy Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego a Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Zarówno Prezes UTK, jak i Federacja zgodzili się, że ze względu na sytuację demograficzną Polski niezwykle ważna jest działalność w celu edukacji, aktywizacji, informacji i bezpieczeństwa osób starszych w transporcie kolejowym.

20.04.2018
Przedsiębiorcy pomagają informować o prawach pasażerów

Rzecznik Praw Pasażera Kolei i Urząd Transportu Kolejowego przygotowali materiały informacyjne dotyczące praw pasażerów w transporcie kolejowym. Plakaty, ulotki i broszury promują również postępowania polubowne. Najważniejsze informacje przekazane są w prosty i przystępny sposób, a dzięki współpracy przedsiębiorców kolejowych łatwiej dotrą do podróżnych.

10.04.2018
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw Pasażera Kolei za 2017 rok

W 2017 roku do Rzecznika Praw Pasażera Kolei wpłynęło 150 wniosków o wszczęcie postępowań polubownych. Postępowania trwały średnio 45 dni. Niezależnie od prowadzonych postępowań Rzecznik otrzymał również 102 zgłoszenia dotyczące różnych zagadnień związanych z prawami pasażerów w transporcie kolejowym. Więcej informacji oraz danych statystycznych dostępnych jest w sprawozdaniu z działalności Rzecznika.

06.04.2018
Spotkanie Rzecznika Praw Pasażera Kolei ze studentami w Lublinie

Rzecznik Praw Pasażera Kolei - Joanna Marcinkowska spotkała się 6 marca 2018 r. ze studentami prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Podczas spotkania poruszane były zagadnienia dotyczące funkcjonowania transportu kolejowego w Polsce, w tym w szczególności te związane z prowadzeniem przewozów pasażerskich.

Najważniejsze informacje
Jak złożyć wniosek?
Przebieg
postępowania
Przykładowy wypełniony
wniosek

Kontakt

Rzecznik Praw Pasażera Kolei
przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego

Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Infolinia dla pasażerów:

Poniedziałek - piątek w godzinach
od 08:15 do 16:15

801 044 080
22 460 40 80