Infolinia dot. praw pasażerów
801 044 080 – dla połączeń z telefonów stacjonarnych (opłata według taryfy operatora)
22 460 40 80 – dla połączeń z telefonów komórkowych
PL EN

Aktualności

26.04.2019
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw Pasażera Kolei za 2018 rok

W 2018 roku do Rzecznika Praw Pasażera Kolei wpłynęły 253 wnioski o wszczęcie postępowań polubownych, tj. o 70% więcej niż w roku poprzednim. Postępowania trwały średnio 44 dni. Rzecznik otrzymał również 209 innych zgłoszeń zawierających np. skargi na działalność podmiotów rynku (przekazywane zgodnie z właściwością do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego), prośby o udzielenie informacji na temat praw przysługujących pasażerom, zasad prowadzenia postępowań polubownych lub ogólnych informacji dotyczących transportu kolejowego. Szczegółowe dane statystyczne dostępne są w sprawozdaniu z działalności Rzecznika.

15.04.2019
Rzecznik Praw Pasażera Kolei na konferencji dotyczącej liberalizacji kolejowych przewozów pasażerskich

We wtorek 9 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się VI. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rynek Kolejowy. Liberalizacja sektora kolejowych przewozów pasażerskich a doświadczenia sektora przewozów towarowych”.

05.02.2019
Dwa lata Rzecznika Praw Pasażera Kolei
1 lutego 2019 r. mijają dwa lata od powołania Joanny Marcinkowskiej na stanowisko Rzecznika Praw Pasażera Kolei. W tym czasie do Rzecznika wpłynęło niemal 700 spraw, około 400 z nich to postepowania polubowne.
15.10.2018
Rzecznik Praw Pasażera Kolei dołączył do sieci Travel-Net

12 października 2018 r., podczas spotkania w Salonikach, Rzecznik Praw Pasażera Kolei dołączył do Travel-Net – sieci podmiotów prowadzących postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sektorze transportu (w tym w branży lotniczej, turystycznej i kolejowej).

25.09.2018
Rzecznik Praw Pasażera Kolei uczestniczyła w debacie o bezpieczeństwie seniorów

W nowosądeckim Miasteczku Galicyjskim 7 września 2018 r. odbyła się debata dotycząca prawnych oraz praktycznych aspektów bezpieczeństwa seniorów. Wśród panelistów była również Joanna Marcinkowska, Rzecznik Praw Pasażera Kolei.

06.07.2018
Rzecznik Praw Pasażera Kolei uczestniczyła w spotkaniu europejskich podmiotów zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów

W dniach 11 – 12 czerwca Rzecznik Praw Pasażera Kolei wzięła udział w spotkaniu podmiotów europejskich zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów. Wydarzenie zostało zorganizowane w Brukseli przez Komisję Europejską. Uczestniczyło w nim kilkuset przedstawicieli organizacji prowadzących postępowania polubowne w różnych sektorach gospodarki i państwach.

24.04.2018
Porozumienie Prezesa UTK z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W trakcie Wielkopolskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku na zamku w Rydzynie 20 kwietnia 2018 r. doszło do uroczystego zawarcia porozumienia pomiędzy Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego a Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Zarówno Prezes UTK, jak i Federacja zgodzili się, że ze względu na sytuację demograficzną Polski niezwykle ważna jest działalność w celu edukacji, aktywizacji, informacji i bezpieczeństwa osób starszych w transporcie kolejowym.

20.04.2018
Przedsiębiorcy pomagają informować o prawach pasażerów

Rzecznik Praw Pasażera Kolei i Urząd Transportu Kolejowego przygotowali materiały informacyjne dotyczące praw pasażerów w transporcie kolejowym. Plakaty, ulotki i broszury promują również postępowania polubowne. Najważniejsze informacje przekazane są w prosty i przystępny sposób, a dzięki współpracy przedsiębiorców kolejowych łatwiej dotrą do podróżnych.

10.04.2018
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw Pasażera Kolei za 2017 rok

W 2017 roku do Rzecznika Praw Pasażera Kolei wpłynęło 150 wniosków o wszczęcie postępowań polubownych. Postępowania trwały średnio 45 dni. Niezależnie od prowadzonych postępowań Rzecznik otrzymał również 102 zgłoszenia dotyczące różnych zagadnień związanych z prawami pasażerów w transporcie kolejowym. Więcej informacji oraz danych statystycznych dostępnych jest w sprawozdaniu z działalności Rzecznika.

06.04.2018
Spotkanie Rzecznika Praw Pasażera Kolei ze studentami w Lublinie

Rzecznik Praw Pasażera Kolei - Joanna Marcinkowska spotkała się 6 marca 2018 r. ze studentami prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Podczas spotkania poruszane były zagadnienia dotyczące funkcjonowania transportu kolejowego w Polsce, w tym w szczególności te związane z prowadzeniem przewozów pasażerskich.