Infolinia dot. praw pasażerów
801 044 080 – dla połączeń z telefonów stacjonarnych (opłata według taryfy operatora)
22 460 40 80 – dla połączeń z telefonów komórkowych
PL EN

Aktualności

28.04.2020
Sprawozdanie z działalności Rzecznika za 2019 rok

Jak co roku przed końcem kwietnia Rzecznik Praw Pasażera Kolei sporządził sprawozdanie z działalności za poprzedni rok. W sprawozdaniu znajdują się dane statystyczne, wskazanie kategorii spraw najczęściej będących przedmiotem postępowań polubownych, informacje na temat czasu trwania postępowań oraz procentu spraw zakończonych uzgodnieniem akceptowalnego dla stron rozwiązania. Do sprawozdania zostały dodane zalecenia dotyczące najczęściej powtarzających się problemów.

15.04.2020
Zapraszamy do lektury bloga Rzecznika Praw Pasażera Kolei

Już od ponad trzech lat Rzecznik Praw Pasażera Kolei pomaga pasażerom polubownie rozwiązywać spory z przedsiębiorcami funkcjonującymi na rynku kolejowym. Teraz na naszym blogu będziemy także publikować informacje pozwalające unikać takich sporów. Wskażemy również właściwy sposób postępowania, gdy problemom podczas podróży nie uda się zapobiec.

19.11.2019
Rzecznik Praw Pasażera Kolei wziął udział w kolejnym spotkaniu sieci Travel-Net

25 października 2019 r., Joanna Marcinkowska, Rzecznik Praw Pasażera Kolei, uczestniczyła w spotkaniu przedstawicieli europejskich podmiotów prowadzących postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w branży transportowej - sieci Travel - Net. Wydarzenie odbywało się w Londynie.

 

08.10.2019
Rzecznik Praw Pasażera Kolei spotkała się z pasażerami podczas targów TRAKO 2019

W piątek 27 września 2019 r. odwiedzający Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2019 w Gdańsku mogli spotkać się z Joanną Marcinkowską, Rzecznikiem Praw Pasażera Kolei.

13.09.2019
W Krynicy o prawach konsumentów

Jak co roku na początku września w Krynicy odbyło się Forum Ekonomiczne. Już 29. raz dyskutowano na najważniejsze tematy związane z gospodarką. Jedna z debat w ramach panelu Społeczeństwo dotyczyła seniorów i ich praw jako konsumentów. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel Rzecznika Praw Pasażera Kolei.

26.04.2019
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw Pasażera Kolei za 2018 rok

W 2018 roku do Rzecznika Praw Pasażera Kolei wpłynęły 253 wnioski o wszczęcie postępowań polubownych, tj. o 70% więcej niż w roku poprzednim. Postępowania trwały średnio 44 dni. Rzecznik otrzymał również 209 innych zgłoszeń zawierających np. skargi na działalność podmiotów rynku (przekazywane zgodnie z właściwością do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego), prośby o udzielenie informacji na temat praw przysługujących pasażerom, zasad prowadzenia postępowań polubownych lub ogólnych informacji dotyczących transportu kolejowego. Szczegółowe dane statystyczne dostępne są w sprawozdaniu z działalności Rzecznika.

15.04.2019
Rzecznik Praw Pasażera Kolei na konferencji dotyczącej liberalizacji kolejowych przewozów pasażerskich

We wtorek 9 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się VI. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rynek Kolejowy. Liberalizacja sektora kolejowych przewozów pasażerskich a doświadczenia sektora przewozów towarowych”.

05.02.2019
Dwa lata Rzecznika Praw Pasażera Kolei
1 lutego 2019 r. mijają dwa lata od powołania Joanny Marcinkowskiej na stanowisko Rzecznika Praw Pasażera Kolei. W tym czasie do Rzecznika wpłynęło niemal 700 spraw, około 400 z nich to postepowania polubowne.
15.10.2018
Rzecznik Praw Pasażera Kolei dołączył do sieci Travel-Net

12 października 2018 r., podczas spotkania w Salonikach, Rzecznik Praw Pasażera Kolei dołączył do Travel-Net – sieci podmiotów prowadzących postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sektorze transportu (w tym w branży lotniczej, turystycznej i kolejowej).

25.09.2018
Rzecznik Praw Pasażera Kolei uczestniczyła w debacie o bezpieczeństwie seniorów

W nowosądeckim Miasteczku Galicyjskim 7 września 2018 r. odbyła się debata dotycząca prawnych oraz praktycznych aspektów bezpieczeństwa seniorów. Wśród panelistów była również Joanna Marcinkowska, Rzecznik Praw Pasażera Kolei.