Infolinia dot. praw pasażerów
801 044 080 – dla połączeń z telefonów stacjonarnych (opłata według taryfy operatora)
22 460 40 80 – dla połączeń z telefonów komórkowych
PL EN

Aktualności

25.09.2018
Rzecznik Praw Pasażera Kolei uczestniczyła w debacie o bezpieczeństwie seniorów

W nowosądeckim Miasteczku Galicyjskim 7 września 2018 r. odbyła się debata dotycząca prawnych oraz praktycznych aspektów bezpieczeństwa seniorów. Wśród panelistów była również Joanna Marcinkowska, Rzecznik Praw Pasażera Kolei.

06.07.2018
Rzecznik Praw Pasażera Kolei uczestniczyła w spotkaniu europejskich podmiotów zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów

W dniach 11 – 12 czerwca Rzecznik Praw Pasażera Kolei wzięła udział w spotkaniu podmiotów europejskich zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów. Wydarzenie zostało zorganizowane w Brukseli przez Komisję Europejską. Uczestniczyło w nim kilkuset przedstawicieli organizacji prowadzących postępowania polubowne w różnych sektorach gospodarki i państwach.

24.04.2018
Porozumienie Prezesa UTK z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W trakcie Wielkopolskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku na zamku w Rydzynie 20 kwietnia 2018 r. doszło do uroczystego zawarcia porozumienia pomiędzy Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego a Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Zarówno Prezes UTK, jak i Federacja zgodzili się, że ze względu na sytuację demograficzną Polski niezwykle ważna jest działalność w celu edukacji, aktywizacji, informacji i bezpieczeństwa osób starszych w transporcie kolejowym.

20.04.2018
Przedsiębiorcy pomagają informować o prawach pasażerów

Rzecznik Praw Pasażera Kolei i Urząd Transportu Kolejowego przygotowali materiały informacyjne dotyczące praw pasażerów w transporcie kolejowym. Plakaty, ulotki i broszury promują również postępowania polubowne. Najważniejsze informacje przekazane są w prosty i przystępny sposób, a dzięki współpracy przedsiębiorców kolejowych łatwiej dotrą do podróżnych.

10.04.2018
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw Pasażera Kolei za 2017 rok

W 2017 roku do Rzecznika Praw Pasażera Kolei wpłynęło 150 wniosków o wszczęcie postępowań polubownych. Postępowania trwały średnio 45 dni. Niezależnie od prowadzonych postępowań Rzecznik otrzymał również 102 zgłoszenia dotyczące różnych zagadnień związanych z prawami pasażerów w transporcie kolejowym. Więcej informacji oraz danych statystycznych dostępnych jest w sprawozdaniu z działalności Rzecznika.

06.04.2018
Spotkanie Rzecznika Praw Pasażera Kolei ze studentami w Lublinie

Rzecznik Praw Pasażera Kolei - Joanna Marcinkowska spotkała się 6 marca 2018 r. ze studentami prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Podczas spotkania poruszane były zagadnienia dotyczące funkcjonowania transportu kolejowego w Polsce, w tym w szczególności te związane z prowadzeniem przewozów pasażerskich.

02.02.2018
Rok Rzecznika Praw Pasażera Kolei

Blisko 300 spraw, w tym ponad 170 postępowań polubownych – takie są efekty rocznej pracy Rzecznika Praw Pasażera Kolei. Rok temu, 1 lutego 2017 roku, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra powołał Joannę Marcinkowską na stanowisko Rzecznika.

06.12.2017
Ankieta Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotycząca praw pasażerów

Doświadczenia pasażerów mogą być źródłem cennych informacji dla Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, który prowadzi kontrolę dotyczącą przestrzegania praw pasażerów. Na podstawie jej rezultatów Trybunał będzie mógł sformułować zalecenia, które przyczynią się do lepszego uregulowania i egzekwowania tych praw.

09.11.2017
Nowe materiały informacyjne o prawach pasażerów

Rzecznik Praw Pasażera Kolei przygotował nowe materiały informacyjne dotyczące praw pasażerów w transporcie kolejowym oraz postępowań polubownych prowadzonych przez Rzecznika. W prosty i przystępny sposób przekazujemy w nich najważniejsze informacje.

20.10.2017
Spotkanie Rzecznika Praw Pasażera Kolei z przedsiębiorcami kolejowymi

Rzecznik Praw Pasażera Kolei - Joanna Marcinkowska oraz Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego - Radosław Pacewicz spotkali się w siedzibie UTK z przedstawicielami przedsiębiorców funkcjonujących na rynku kolejowym. Celem spotkania było omówienie pierwszego okresu działalności Rzecznika oraz zwrócenie uwagi na najczęściej powtarzające się przypadki reklamacji.