Infolinia dot. praw pasażerów
801 044 080 – dla połączeń z telefonów stacjonarnych (opłata według taryfy operatora)
22 460 40 80 – dla połączeń z telefonów komórkowych
szukaj na stronie wielkość czcionki kontrast język migowy PL EN

Rzecznik Praw Pasażera Kolei

menu

Sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw Pasażera Kolei za 2021 rok

Jak co roku pod koniec kwietnia Rzecznik Praw Pasażera Kolei przygotował sprawozdanie z działalności. W 2021 roku do Rzecznika wpłynęło 185 wniosków o wszczęcie postępowań polubownych oraz 182 inne zgłoszenia. Łącznie liczba spraw była o 7% wyższa niż we wcześniejszym roku.

Sprawozdanie zawiera informacje na temat kategorii zdarzeń, w których prowadzone były postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów. Podobnie jak we wcześniejszych latach najwięcej wniosków dotyczyło odwołań od wezwań do zapłaty. Przedmiotem postępowań polubownych były także odszkodowania z powodu opóźnienia lub odwołania pociągu, zwroty należności za niewykorzystane bilety oraz zastrzeżenia do komfortu podróży.

W niektórych przypadkach Rzecznik był zobowiązany odmówić prowadzenia postępowania, w sprawozdaniu znajdują się informacje na temat przyczyn odmowy. Wskazany został także procentowy udział sytuacji, w których postępowanie zakończyło się przed osiągnięciem wyniku.

W 2021 r. postępowania polubowne doprowadziły do rozwiązania sporu, a strony zastosowały się do uzgodnionego rozstrzygnięcia w 67% przypadków. Postępowania trwały średnio 31 dni.

Do sprawozdania zostały dodane zalecenia, których wdrożenie przez przedsiębiorców oraz pasażerów pomogłoby ograniczyć liczbę sporów, mających najbardziej powtarzalny charakter.

Przejdź do góry strony