Infolinia dot. praw pasażerów
801 044 080 – dla połączeń z telefonów stacjonarnych (opłata według taryfy operatora)
22 460 40 80 – dla połączeń z telefonów komórkowych
PL EN

Przebieg postępowania

Po otrzymaniu wniosku zawiadomimy Cię oraz przedsiębiorcę o wszczęciu postępowania i jednocześnie poprosimy przedsiębiorcę o ustosunkowanie się do Twojego wniosku.

Postępowanie jest prowadzone pisemmnie, Rzecznik może jednak pomocniczo kontaktować się z Tobą i przedsiębiorcą również telefonicznie.

Strony postępowania mogą przedstawiać stanowiska, dowody i dokumenty. W toku postępowania możliwe jest także gromadzenie dokumentów i dowodów, które mogą przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie zostały przedstawione przez Ciebie lub przedsiębiorcę w toku postępowania.

Pamiętaj, że podstawowym celem postępowania polubownego jest wypracowanie kompromisu, z którego będą zadowolone obie strony. Mogą one proponować określone sposoby rozstrzygnięcia. Oznacza to, że żadna ze stron nie powinna za wszelką cenę forsować swojego stanowiska, ale raczej być gotowa na ustępstwa i wypracowanie optymalnego rozwiązania.

W przypadku gdy jest to niezbędne do wyjaśnienia szczególnie skomplikowanego stanu faktycznego, Rzecznik może wyznaczyć rozprawę, na którą wezwie Ciebie i przedsiębiorcę, lub Waszych przedstawicieli, jeżeli zostali ustanowieni.

W przypadku, gdy strony nie uzgodnią polubownego rozstrzygnięcia, Rzecznik przedstawi propozycję rozwiązania sporu. W takim wypadku Ty i przedsiębiorca będziecie mieli 7 dni, żeby ją zaakceptować lub odrzucić.

Następnie sporządzony zostanie protokół kończący postępowanie i zawierający informację o jego wyniku.