Infolinia dot. praw pasażerów prowadzona przez Urząd Transportu Kolejowego
801 044 080 – dla połączeń z telefonów stacjonarnych (opłata według taryfy operatora)
22 460 40 80 – dla połączeń z telefonów komórkowych
szukaj na stronie wielkość czcionki kontrast język migowy PL EN

Rzecznik Praw Pasażera Kolei

menu

Zespół Rzecznika

Rzecznik oraz jego zespół mają bogate doświadczenie w rozstrzyganiu sporów pasażerskich oraz dużą wiedzę na temat praw pasażerów i funkcjonowania rynku kolejowego.

Osoby prowadzące postępowania polubowne:

- są pracownikami Urzędu Transportu Kolejowego i spełniają warunki wskazane w przepisach prawa, w tym posiadania wyższego wykształcenia, rocznego doświadczenia, oraz wiedzy w dziedzinie pozasądowego lub sądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i w zakresie praw pasażerów w transporcie kolejowym, członkowie Zespołu posiadają także ogólną znajomość prawa;

- są upoważnione przez Rzecznika  na okres trzech lat do prowadzenia postępowań polubownych;

- prowadzą postępowania w sposób niezależny i bezstronny, w szczególności nie mogą przyjmować instrukcji, wskazówek oraz zaleceń od stron sporu lub ich przedstawicieli;

- mają obowiązek niezwłocznego ujawnienia Rzecznikowi okoliczności, które mogą wpływać na ich niezależność lub bezstronność lub powodować konflikt interesów z jedną ze stron sporu;

- są wynagradzane z budżetu państwa a ich wynagrodzenie nie jest uzależnione od wyniku postępowań, jakie prowadzą;

- są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie tego postępowania;

- może zostać im cofnięte upoważnienie do prowadzenia postępowań jedynie w przypadkach rażącego naruszenia prawa przy wykonywaniu funkcji, skazania prawomocnym wyrokiem za popełnione umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań oraz złożenia rezygnacji;

Przejdź do góry strony