Infolinia dot. praw pasażerów prowadzona przez Urząd Transportu Kolejowego
801 044 080 – dla połączeń z telefonów stacjonarnych (opłata według taryfy operatora)
22 460 40 80 – dla połączeń z telefonów komórkowych
szukaj na stronie wielkość czcionki kontrast język migowy PL EN

Rzecznik Praw Pasażera Kolei

menu

Bezstronność i niezależność

Rzecznik i osoby pracujące w zespole Rzecznika działają niezależnie od Prezesa UTK. Oznacza to przede wszystkim, że osoby prowadzące postępowania nie kierują się zaleceniami tego organu, w tym nie są związani ustaleniami z postępowań nadzorczych czy interwencyjnych prowadzonych przez Prezesa UTK.

W toku postępowań polubownych Rzecznik oraz członkowie zespołu biorą pod uwagę interesy zarówno pasażera, jak i przedsiębiorcy. Przedstawiają propozycje, która uwzględnia argumentację obu stron i jest dla nich możliwie satysfakcjonująca.

Możesz być ponadto pewien, że Rzecznik nie jest członkiem zarządów,  rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych podmiotów, z którymi możesz prowadzić spór ani nie jest zatrudniony i nie wykonuje innych zajęć w tych podmiotach. Ponadto nie posiada więcej niż 10% ich akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdym z tych podmiotów.

Rzecznik powoływany jest przez Prezesa UTK na pięcioletnią kadencję.
Przejdź do góry strony