Infolinia dot. praw pasażerów
801 044 080 – dla połączeń z telefonów stacjonarnych (opłata według taryfy operatora)
22 460 40 80 – dla połączeń z telefonów komórkowych
PL EN

Skutki rozstrzygnięcia

Rozstrzygnięcia Rzecznika są niewiążące. Oznacza to, że nie można ich poddać egzekucji, tak jak wyroku sądowego, nawet jeśli obie strony zgodziły się na zaproponowane rozwiązanie.

Jednakże pomimo niewiążącego charakteru każde takie rozstrzygnięcie ma wpływ na wizerunek przedsiębiorcy.

Wydanie rozstrzygnięcia przez Rzecznika nie pozbawia Cię prawa do dochodzenia Twoich praw w sporze z przedsiębiorcą przed sądem.

Pamiętaj, że w ewentualnym pozwie do sądu należy zawrzeć informacje, czy strony sporu podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.