Infolinia dot. praw pasażerów
801 044 080 – dla połączeń z telefonów stacjonarnych (opłata według taryfy operatora)
22 460 40 80 – dla połączeń z telefonów komórkowych
szukaj na stronie wielkość czcionki kontrast język migowy PL EN

Rzecznik Praw Pasażera Kolei

menu

Postępowanie polubowne a postępowanie sądowe

Udział w postępowaniu polubownym nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym. Przedstawiona propozycja rozwiązania sporu może różnić się od rozstrzygnięcia, jakie mogłoby zapaść w postępowaniu sądowym.

Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przerywa bieg przedawnienia roszczenia będącego przedmiotem sporu. Przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone (postępowanie kończy sporządzenie protokołu z jego przebiegu). Oznacza to, że po zakończeniu postępowania, jeżeli w dalszym ciągu nie będziesz usatysfakcjonowany z rozstrzygnięcia sporu, cały czas będziesz miał jeszcze możliwość wystąpienia do sądu w celu dochodzenia swoich praw.

Pamiętaj, że w ewentualnym pozwie do sądu należy zawrzeć informacje, czy strony sporu podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnić przyczyny ich niepodjęcia.
Przejdź do góry strony