Infolinia dot. praw pasażerów
801 044 080 – dla połączeń z telefonów stacjonarnych (opłata według taryfy operatora)
22 460 40 80 – dla połączeń z telefonów komórkowych
szukaj na stronie wielkość czcionki kontrast język migowy PL EN

Rzecznik Praw Pasażera Kolei

menu

Postępowanie się zakończyło. Co dalej?

1. Czy przedsiębiorca ma obowiązek wykonania pozytywnego dla mnie rozstrzygnięcia Rzecznika?

Postępowanie polubowne jest dobrowolne, a propozycja pozasądowego rozwiązania sporu ma charakter niewiążący. Oznacza to, że jej niewykonanie przez przedsiębiorcę nie będzie związane z żądną sankcją. Rozstrzygnięcia nie można poddać egzekucji, tak jak wyroku sądowego, nawet jeśli obie strony zgodziły się na zaproponowane rozwiązanie.


2. Zaakceptowałem przedstawioną przez Rzecznika propozycję rozstrzygnięcia sporu, przedsiębiorca również się na nią zgodził. Kiedy otrzymam stosowną kwotę?

W propozycji rozstrzygnięcia sporu wskazywany jest czas, w którym przedsiębiorca zobowiązany jest do realizacji transakcji, zwykle jest to 7-14 dni od otrzymania przez strony protokołu przebiegu postępowania. Gdyby zdarzyło się, że po tym czasie nie otrzymasz należności, skontaktuj się z nami ponownie, będziemy wyjaśniać sprawę z przedsiębiorcą.


3. Mój spór nie został rozwiązany – jedna ze stron nie zaakceptowała propozycji rozstrzygnięcia. Czy mogę jeszcze skierować sprawę do sądu?

Tak, po rozpatrzeniu sprawy przez Rzecznika w dalszym ciągu możesz dochodzić roszczeń przed sądem. Tak, po rozpatrzeniu sprawy przez Rzecznika w dalszym ciągu możesz dochodzić roszczeń przed sądem. Pamiętaj, że w ewentualnym pozwie do sądu należy zawrzeć informacje, czy strony sporu podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnić przyczyny ich niepodjęcia.
Przejdź do góry strony