Infolinia dot. praw pasażerów
801 044 080 – dla połączeń z telefonów stacjonarnych (opłata według taryfy operatora)
22 460 40 80 – dla połączeń z telefonów komórkowych
PL EN

Dodatkowe informacje i statystyki


Informacje Statystyczne

W latach 2017-18 Rzecznik Praw Pasażera Kolei wszczął 403 postępowania polubowne. 61% z nich zakończyło się rozwiązaniem sporu, a strony zastosowały się do wyniku postępowania (liczba ta nie uwzględnia przypadków, w których jedna ze stron wycofała się z postępowania lub Rzecznik odmówił jego prowadzenia). W 6% spraw Rzecznik zobowiązany był odmówić rozpatrzenia sporu. Średni czas trwania postępowania wynosi 45 dni.

Niezależnie od prowadzonych postępowań Rzecznik otrzymał w latach 2017-18 r. 311 zgłoszeń dotyczących różnych zagadnień związanych z prawami pasażerów w transporcie kolejowym.

Rejestr podmiotów ADR

Rzecznik Praw Pasażera Kolei został wpisany do Rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pod numerem 5. Rejestr podmiotów ADR jest dostępny w serwisie internetowym UOKiK.

Informacja o członkostwie w sieci podmiotów ADR

Rzecznik Praw Pasażera Kolei jest członkiem Travel-Net - sieci podmiotów prowadzących postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, ułatwiających rozwiązywanie sporów transgranicznych w sektorze transportu.