Infolinia dot. praw pasażerów
801 044 080 – dla połączeń z telefonów stacjonarnych (opłata według taryfy operatora)
22 460 40 80 – dla połączeń z telefonów komórkowych
PL EN

Sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw Pasażera Kolei za 2018 rok

W 2018 roku do Rzecznika Praw Pasażera Kolei wpłynęły 253 wnioski o wszczęcie postępowań polubownych, tj. o 70% więcej niż w roku poprzednim. Postępowania trwały średnio 44 dni. Rzecznik otrzymał również 209 innych zgłoszeń zawierających np. skargi na działalność podmiotów rynku (przekazywane zgodnie z właściwością do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego), prośby o udzielenie informacji na temat praw przysługujących pasażerom, zasad prowadzenia postępowań polubownych lub ogólnych informacji dotyczących transportu kolejowego. Szczegółowe dane statystyczne dostępne są w sprawozdaniu z działalności Rzecznika.

Sprawozdanie zawiera informacje na temat kategorii spraw będących przedmiotem postępowań prowadzonych przez Rzecznika Praw Pasażera Kolei. Podobnie jak w 2017 roku najczęściej wnioski dotyczyły przyznania odszkodowania z powodu opóźnienia lub odwołania pociągu, odwołania od wezwania do zapłaty oraz zwrotu należności za niewykorzystane bilety. W niektórych przypadkach Rzecznik musiał odmówić prowadzenia postępowania, w sprawozdaniu znajdują się wyjaśnienia, jak często tak się działo oraz jakie były tego przyczyny. Wskazany został także procentowy udział sytuacji, w których postępowanie zakończyło się przed osiągnięciem wyniku.

W 2018 r. postępowania polubowne doprowadziły do rozwiązania sporu, a strony zastosowały się do uzgodnionego rozstrzygnięcia w 59% przypadków.

Rzecznik spotkał się ze sprawami, które miały charakter powtarzalny. W związku z tym do sprawozdania zostały dodane zalecenia, których wdrożenie przez przedsiębiorców pomogłoby ograniczyć liczbę sporów z podróżnymi w przyszłości.