Infolinia dot. praw pasażerów
801 044 080 – dla połączeń z telefonów stacjonarnych (opłata według taryfy operatora)
22 460 40 80 – dla połączeń z telefonów komórkowych
PL EN

Rzecznik Praw Pasażera Kolei wziął udział w kolejnym spotkaniu sieci Travel-Net

25 października 2019 r., Joanna Marcinkowska, Rzecznik Praw Pasażera Kolei, uczestniczyła w spotkaniu przedstawicieli europejskich podmiotów prowadzących postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w branży transportowej - sieci Travel - Net. Wydarzenie odbywało się w Londynie.


 

Podczas spotkania omówiono zasady współpracy w przypadku rozpatrywania sporów o charakterze transgranicznym. Dyskusja miała na celu m.in. wypracowanie najlepszych praktyk w sytuacjach, w których podmiot, do którego wpływa wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia.  Przedstawiciele podmiotów ADR dyskutowali ponadto nad kwestiami związanymi z interpretacją przepisów prawnych, których wykładnia budzi wątpliwości. Zastanawiano się także nad poziomem ochrony praw konsumentów oraz świadomości na temat możliwości korzystania z alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Rozmowy te odbywały się w oddzielnych grupach w zależności od branży transportowej. Nad problemami związanymi z transportem kolejowym zastanawiali się przedstawiciele podmiotów ADR z Polski, Francji, Belgii, Austrii, Włoch, Niemiec i Wielkiej Brytanii.  

 

Rzecznik Praw Pasażera Kolei jest członkiem sieci podmiotów Travel-Net od 2018 roku. Spotkania przedstawicieli tej organizacji mają charakter cykliczny i odbywają się dwa razy w roku. Organizacja zrzesza podmioty pozasądowo rozstrzygające spory pomiędzy pasażerami a przedsiębiorcami świadczącymi usługi przewozu osób różnymi środkami transportu w Unii Europejskiej.