Infolinia dot. praw pasażerów
801 044 080 – dla połączeń z telefonów stacjonarnych (opłata według taryfy operatora)
22 460 40 80 – dla połączeń z telefonów komórkowych
PL EN

Rzecznik Praw Pasażera Kolei dołączył do sieci Travel-Net

12 października 2018 r., podczas spotkania w Salonikach, Rzecznik Praw Pasażera Kolei dołączył do Travel-Net – sieci podmiotów prowadzących postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sektorze transportu (w tym w branży lotniczej, turystycznej i kolejowej).

W tym samym dniu sieć ta została formalnie utworzona. Dokument wyrażający wolę współpracy podpisali przedstawiciele podmiotów ADR z szesnastu państw członkowskich, w tym z Polski, Niemiec, Austrii, Francji, Belgii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Grecji, Bułgarii, Rumunii, Węgier, Słowacji, Czech, Malty, Szwecji oraz Łotwy.

Podczas spotkania w Salonikach omówiono misje oraz cele Travel-Net, a także zasady współpracy. Przedstawiciele podmiotów ADR zgodzili się, że podstawowym celem powinno być zapewnianie wysokiej jakości pozasądowych postępowań polubownych we wszystkich państwach członkowskich. Ma to się odbywać poprzez kierowanie konsumentów do odpowiedniego podmiotu ADR w przypadku sporów transgranicznych, wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk oraz podejmowanie działań na rzecz promocji postępowań ADR, szczególnie w ramach współpracy z organizacjami konsumenckimi i Komisją Europejską.