Opublikowane na Rzecznik Praw Pasażera Kolei (https://www.pasazer.gov.pl/)

Złóż wniosek

Wniosek o wszczęcie postępowania możesz złożyć na kilka sposobów:

Rzecznik Praw Pasażera Kolei
przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego

Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Sprawdź, co powinien zawierać wniosek oraz kiedy może zostać wszczęte postępowanie.
Adres źródła: https://www.pasazer.gov.pl/zloz-wniosek