Opublikowane na Rzecznik Praw Pasażera Kolei (https://www.pasazer.gov.pl/)

Spotkanie Rzecznika Praw Pasażera Kolei z delegacją ormiańską

18 listopada 2021 r. Rzecznik Praw Pasażera Kolei brała udział w spotkaniu z przedstawicielami ormiańskiego urzędu ochrony konkurencji. Celem wizyty było zapoznanie się z polskimi doświadczeniami dotyczącymi praw konsumentów oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.

Delegacja z Armenii przyjechała do Polski na zaproszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podczas spotkania goście mieli możliwość zaznajomienia się z polską praktyką ochrony tych praw, uczestnicy rozmawiali ponadto o rozstrzyganiu sporów w sposób polubowny. Rzecznik Praw Pasażera Kolei przedstawiła doświadczenia z niemal pięciu lat takiej działalności w sektorze kolejowych przewozów pasażerskich.

Joanna Marcinkowska omówiła m.in. funkcjonowanie polskiego systemu postępowań polubownych na tle rozwiązań europejskich, a także opowiedziała o rodzajach rozstrzyganych spraw, skuteczności postępowań polubownych oraz ich przewadze nad skomplikowanymi i długotrwałymi postępowaniami sądowymi.

Nie było to pierwsze tego typu spotkanie. 11 października 2021 r. Rzecznik uczestniczyła w podobnym wydarzeniu z udziałem delegacji serbskiej, która także gościła w Polsce na zaproszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzięki tym wizytom przedstawiciele państw spoza Unii Europejskiej mogą bliżej poznać procedury i rozwiązania, których funkcjonowanie pomogło już wielu konsumentom.

Adres źródła: https://www.pasazer.gov.pl/spotkanie-rzecznika-praw-pasazera-kolei-z-delegacja-ormianska/rr8