Opublikowane na Rzecznik Praw Pasażera Kolei (https://www.pasazer.gov.pl/)

Prawa pasażerów

Gdy wsiadasz do pociągu, stajesz się nie tylko pasażerem, ale także klientem. Unijne rozporządzenie 1371/2007 daje Ci prawo do kompleksowej informacji od spółki kolejowej w trakcie podróży, do uzyskania odszkodowania i pomocy w przypadku opóźnienia pociągu, a także do otrzymania pomocy, gdy Twoja sprawność ruchowa jest ograniczona. Jeżeli przewoźnik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, narusza warunki rozporządzenia.

Warto znać swoje prawa. Zobacz, do czego jesteś uprawniony przed podróżą oraz w jej trakcie. Zapoznaj się z plakatami informacyjnymi, na których zwierzęta symbolicznie stają w obliczu najbardziej typowych i kłopotliwych dla pasażerów sytuacji.

W zakładkach poświęconych prawom pasażerów możesz uzyskać przydatne informacje, a także obejrzeć humorystyczne filmiki z morałem i podpowiedzią, co można zrobić w danym przypadku, by uniknąć przykrych zdarzeń. Przygotowaliśmy również filmy dla osób głuchych i niedosłyszących – używając Polskiego Języka Migowego, wyjaśniamy podróżnym poszczególne prawa pasażerów.

Masz wątpliwości co do wyboru właściwej ścieżki składania skargi/reklamacji? Urząd Transportu Kolejowego udziela informacji o prawach pasażerów.

Adres źródła: https://www.pasazer.gov.pl/prawa-pasazerow